PILOTUTBILDNING

Elevtillstånd
Innan du börjar flygutbildningen kräver Transportstyrelsen att  du ordnar ett så kallat elevtillstånd. För att  du skall få detta elevgodkännande krävs följande, förutom den anmälningsblankett som  du får vid antagning till utbildningen:

- Att du är minst 17 år
- Anmälningsblankett för elevtillstånd från Transportstyrelsen
- Läkarundersökning, sök flygläkare via Transportstyrelsen

Medicinska krav
Allmän läkarundersökning (klass 2) hos godkänd flygläkare, ungefär på samma nivå som för körkort

Allmänt
Dina första flygtimmar ägnar du åt grundläggande flygträning och åt att starta och landa. När Din flyglärare tycker att  du är mogen att flyga ensam har  du nått en av milstolparna i Din flygutbildning, nämligen egenkommando (EK). Utbildningen fortsätter med navigation, flygning i kontrollerad luft och flygning till kontrollerad flygplats.

Teori
Teorin integreras med den praktiska flygutbildningen och sker vanligtvis på kvällstid. Ämnena är

- Aerodynamik
- Flygplanlära, inkluderande skötsel av aktuellt flygplan
- Radiotelefoni
- Luftfartssystemet, Bestämmelser för civil luftfart (BCL)
- Navigation
- Meteorologi
- Människans förutsättningar och begränsningar

EK - egen kommando
För att få flyga med EK-beviset måste flygläraren signera det före varje flygning. Det fungerar som ett begränsat flygcertifikat under din återstående utbildningstid.

EK-flygning
För att få flyga ensam måste du ha:
- Giltigt elevgodkännande
- Minst 16 timmar i dubbelkommando (DK)
- Godkänd teknisk kurs på flygplanstypen
- Genomgått nödprocedurer och träning
- Godkänt teoriprov
NYHETER

Vädret Eslöv

Email: sfk(at)skanesflygklubb.se | Tele/mob: +46 (0)734-220301 | Hangar: Eslövs Flygplats