PROV/UPPFLYGNING

Teoriprov
Teoriprovet görs för skolchefen och omfattar alla de områden som du läst utom radiotelefoniprovet som görs separat.
Alla de frågor som du får på provet finns i den frågebank som du fått med i kursmaterialet.
Minst 75 % av frågorna inom varje ämnesavsnitt måste besvaras korrekt för att bli godkänd.

Radiotelefoni
Detta prov görs ofta av andra inspektörer som har tillstånd att utföra denna test.
Det finns ett flertal att välja på och vi hjälper dig i god tid att hitta en lämplig inspektör.

Uppflygning
När flygläraren och skolchefen anser att du är mogen för den avslutande uppflygningen görs denna för en flyginspektör eller skolchef från en annan klubb. Detta för att få en opartisk bedömning av dig som pilot och dina färdigheter.
Uppflygningen omfattar bland annat följande delar:
- Färdplanering
- Normala flygprocedurer
- Flygning med låg fart
- Nödlägesförfaranden
- Bedömningslandningar

Flygutbildningen avslutas när du klarat teoriprovet och uppflygningen, då får du ett
UL-certifikat av typ B
Du har då behörighet att flyga den aktuella flygplanstypen och den endast.

När du därefter flugit i 10 timmar själv och gjort minst 10 starter och landningar inom en 90 dagars period får du rätten att ta med passagerare.
Efter dessa 10 timmar så har du även möjlighet att typa in dig på andra UL-flygplan inom klassen efter bedömning och godkännande av skolchefen.

Du har även möjlighet att flyga utomlands, men eftersom UL-certifikatet är ett nationellt certifikat, får man alltid undersöka om flygplanet, certifikatet och försäkringen gäller i det aktuella landet.

Ditt certifikat gäller i 60 månader om du är 18 till 39 år, i 24 månader om du är 40 till 50 år och i 12 månader om du är äldre, vilket är lika länge som läkarundersökningen. Läkarundersökningarna för förnyelse av certifikatet behöver inte göras av de speciella flygläkarna, det räcker med din vanliga läkare om du föredrar detta men då får du bara flyga i Sverige.

För att ditt certifikat skall kunna förnyas krävs att du flyger minst 12 timmar per år.
Flyger du mer, blir du säkrare. De flest UL piloter flyger mycket mer än 12 timmar.

Många klubbar kräver dessutom en kontrollflygning för medlemmar som flyger UL, har mindre än 100 flygtimmar och som inte har flugit under 90 dagar. Denna kontrollflygning görs tillsammans med en lärare eller skolchef.

Försäkring
Pilot och passagerare liksom flygplan och skada på tredje man ingår i flygplansförsäkringen.
NYHETER

Vädret Eslöv

Email: sfk(at)skanesflygklubb.se | Tele/mob: +46 (0)734-220301 | Hangar: Eslövs Flygplats