MEDLEMSKAP

Skånes Flygklubb erbjuder medlemskap till alla personer och piloter som vill tillhöra en klubb som har gemenskapen och respekt för alla medlemmar som den viktigaste värdegrunden.

Vi är en klubb för både UL-, PPL, LAPL-piloter där det gemensamma flygintresset är det som binder oss samman och skapar vår gemenskap.

Vi har som mål att vara innovativa och driva aktivteter som vitaliserar vår sport och skapar intresse och lockar till oss ny piloter.

Vårt regelverk och hur vi styr klubben kan du lättast läsa i vår stadgar.

Vi erbjuder tre olika typer av medlemskap :
- Huvudmedlem;
  
Du är huvudmedlem i vår klubb och har därmed fulla rättigheter och rösträtt på
   våra årsmöten.

- Gästmedlem;
  
Du har ditt huvudmedlemskap i en annan klubb men vill nyttja våra resurser och
   flygplan. Du har inte rösträtt på våra årsmöten.

- Stöd- och sponsormedlem;
  
Du är tillfällig medlem och vill där med vara med på vår evenemang och vill
   följa med när vår medlemmar är ute och flyger.


Årsmedlemskap gäller årsvis från den 1/1 till den 31/12
Huvudmedlem: 2800 SEK
Gästmedlem: 2000 SEK
Stöd- och sponsormedlem: 100 SEK

Inbetalning för medlemskap
Detta gör du lättast genom vårt Bankgiro 254-1399.
Du anger ditt namn, personnummer och vilket medlemskap.

Flyg för reducerad timkostnad 725 kr/tim Nyhet!
Vi erbjuder våra medlemmar en årlig årsabonnemang på 4000SEK/år.
Vid inbetalning så sänker vi under kalenderåret din timkostnad till 725SEK/tim
NYHETER

Vädret Eslöv

Email: sfk(at)skanesflygklubb.se | Tele/mob: +46 (0)734-220301 | Hangar: Eslövs Flygplats