SKÅNSKA FLYGFÄLT mm

Flygplats/radio, Flygklubbar - internetlänkar
 
Flygplats Radiofrekvens Flygklubb - hemsida
ESME  Klubbhus 123.150   Skånes Flygklubb
ESME  Klubbhus 123.150 Eslövs Flygklubb
ESMS Tornet 118.800, Sweden Ctrl 133.800   Sturups Flygklubb
ESMK Tornet 129.350, Sweden Ctrl 124.850  Kristianstad flygklubb
ESTA Tornet 121.100, Ä-holm Ctrl 132.450  Ängelholms flygklubb
ESMT Tornet 130.050, Kalmar Ctrl 125.450  Kalmar flygklubb
ESDF Tornet 119.200, Ronneby Ctrl 128.450
Ronneby flygklubb
Blekinge flygklubb
ESGP Tornet 119.050, Göteborg Ctrl 124.675
Göteborgs Aeroklubb
Chalmers flygklubb
ESTL Tornet 130.700, Ljungbyhed Ctrl 129.550  Ljungbyheds flygklubb
ESTT Klubbhus 123.400  Söderslätts flygklubb
ESML Klubbhus 123.350  Landskrona flygklubb
ESMH Klubbhus 123.550  NV Skånes/Höganäs flygklubb
ESMI Klubbhus 123.650 Sövde/Sjöbo flygklubb 
NYHETER

Vädret Eslöv

Email: sfk(at)skanesflygklubb.se | Tele/mob: +46 (0)734-220301 | Hangar: Eslövs Flygplats